ปิดเครื่อง แบตหมด สัญญาณไม่มี แตกต่างกันอย่างไร ?

ึความแตกต่างเมื่อมือถือ ปิดเครื่อง สัญญาณไม่มี แบตหมด จะรู้ได้ยังไง

ไม่อยากจับผิด แต่อยากรู้ความจริงว่าคืออะไร วิธีเช็คว่าโทรศัพท์แฟนแบตหมด ปิดเครื่อง หรือสัญญาณไม่มี ถ้าโทรไปแล้วเสียงเงียบ 5-10 วินาที แสดงว่า แบตหมดหรือไม่มีสัญญาณ