โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จ.ชุมพร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม
เมื่อสมเด็จย่า อยากปลูกหญ้าแฝก ที่พระตำหนักดอยตุง

เมื่อสมเด็จย่า อยากปลูกหญ้าแฝก ที่พระตำหนักดอยตุง ปี 2536

เมื่อสมเด็จย่า อยากปลูกหญ้าแฝก ที่พระตำหนักดอยตุง เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2536 ระหว่างการเดินรอบๆ ตำหนัก ทั้งสองพระองค์จับมือกันไว้ตลอดเวลา