แสตมป์ที่ระลึก เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม

เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม ชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 25 ต.ค. 60

ตราประทับพิเศษ ที่เป็น ภาพพระเมรุมาศและลงวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากร-สิ่งสะสม 19 แห่ง