30 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับแมลง - บางเรื่องก็น่าทึ่งมาก

30 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับแมลง – บางเรื่องน่าทึ่งมากจริงๆ

รังสูงที่สุด รังปลวกแอฟริกันสูง 12.8 เมตร พลเมืองประมาณ 40,000 คน เสียชีวิตจากสาเหตุของการถูกต่อและผึ้งต่อย เป็นพาหะนำโรคมากที่สุด :  แมลงวันบ้านนำเชื้อโรคและปรสิตต่างๆ มากกว่า 30 ขนิด