10 อันดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโตมากที่สุดในปี 2017

เว็บไซต์ entrepreneur.com จัดอันดับธุรกิจแฟรนไซส์ ซึ่งเป็นธุรกิจได้รับความนิยมและที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เคเอฟซี เป็นต้น