ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า แพ้ไม่เป็น

ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า แพ้ไม่เป็น – การจะดับทุกข์ได้ต้องรู้เหตุแห่งทุกข์

เมื่อแพ้ก็รู้จักยอมแพ้ซะบ้าง มิใช่ดันทุรังแต่จะเอาชนะอย่างเดียว การยอมแพ้ไม่ใช่จะเสียไปซะทุกอย่าง ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับคำว่า แพ้ไม่เป็น