“ใหม่ ดาวิกา” แบรนด์แอมบาสเดอร์ Gucci และ Gucci Beauty คนแรกของประเทศไทย

ใหม่ ดาวิกา แบรนด์แอมบาสเดอร์ Gucci คนแรกของประเทศไทย โดยใหม่ได้ร่วมงานกับ Gucci ในฐานะ Friend of House ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา