ความหมายบนธนบัตรไทย

ความหมายบนธนบัตรไทย คุณค่าที่อยู่ในภาพด้านหลัง

ธนบัตรมูลค่า 20 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และ “คุณค่า” หลัง ธนบัตรนี่ มีข้อความว่า “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง