รู้จักรองพื้น AA BB CC DD

เลือกใช้ให้ถูกต้อง!! รู้จักรองพื้น AA BB CC DD เหมาะกับใคร? ใช้อย่างไรถึงปัง

เวลาที่เราเข้าไปซื้อรองพื้นครีมซอง ในเซเว่นจะต้องเจอ ครีม AA BB CC DD ต่างกันยังไง? รู้จักรองพื้น AA BB CC DD เหมาะกับใคร?