Google ปล่อย ดาวน์โหลดฟอนต์ฟรี กว่า 100,000 แบบ

Google ปล่อย ดาวน์โหลดฟอนต์ฟรี กว่า 100,000 แบบ ไปโหลดกันเร็ว!

Google เปิดให้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ฟรีซึ่งมีตัวอักษรทั้งหมด 110,000 แบบ แถมยังรองรับภาษาได้ทั้งหมด 800 ภาษา มีภาษาไทยด้วย Google ปล่อย ดาวน์โหลดฟอนต์ฟรี กว่า 100,000 แบบ