แก้วเนสกาแฟลายมงคลเสริมเฮง

แก้วเนสกาแฟลายมงคลเสริมเฮง มี 8 ลายให้สะสม

แก้วเนสกาแฟลายมงคลเสริมเฮง ด้แก่ 吉 (จี๋) มีความหมายว่า สิริมงคล兴 (ซิ่ง) หมายถึง โชคลาภ 宝 (เป่า) มีความหมายว่า ล้ำค่า高 (เกา) หมายถึง สูงส่ง 好(ห่าว) มีความหมายว่า ดีงาม 富 (ฟู่) มีความหมายว่า ร่ำรวย 顺 (ชุ่น) หมายถึง ราบรื่น และ 福 (ฝู) มีความหมายว่า ความสุข