เคล็ดลับ การฉีดพรมความหอม อย่างถูกวิธี

เคล็ดลับ การฉีดพรมความหอม อย่างถูกวิธี สาวๆ ควรอ่าน

จุดสำคัญที่ต้องฉีดน้ำหอม ระยะห่างในการฉีด ประมาณ 6 นิ้วจากตัวคุณ อายุการใช้งาน หลังจากเปิดน้ำหอมใช้แล้ว ความแตกต่างระหว่าง Perfume, Eau de Perfume