เรื่องแปลกๆ ความสำคัญของ เหา

เรื่องแปลกๆ ความสำคัญของ เหา – ในอดีตเหาใช้คัดเลือกผู้นำ และไว้สารภาพรัก

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เรื่องแปลกๆ เกี่ยวกับ เหา ในอดีตเหาใช้คัดเลือกผู้นำ และเหา ยังไว้ใช้สารภาพรัก อีกด้วย