30 ข้อของเหล้า ที่คุณยังไม่รู้

30 ข้อของเหล้า ที่คุณยังไม่รู้ – มองข้อดีของแอลกอฮอล์ให้ดีกว่าที่เคย

30 ข้อของเหล้า ที่คุณยังไม่รู้ - เหล้าทำให้เด็กกร้านโลก กล้าทำในสิ่งที่เด็กไม่กล้าทำเช่นปล้น ฆ่า ข่มขืน ... เป็นวิธีที่รวดเร็วในการพัฒนาเด็กเป็นผู้ใหญ่