เหล็กตัวซี คืออะไร

รู้จัก เหล็กตัวซี ราคาถูก ใช้ในอุตสาหกรรมใดได้บ้าง

เหล็กตัวซี คืออะไร เหล็กตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณราคาถูก ขึ้นรูปแบบเย็น มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร เหล็กตัวซีผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน