รวมเหตุการณ์พีค ๆ เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 – ไทยแลนด์โอนลี่ ‘กาไปเถอะ’ ???

อาจจะทำให้คุณผู้อ่านรู้สึก แปลกใจ ตกใจ หรือเศร้าใจ หรือไม่ก็หลาย ๆ ความรู้สึกในเหตุการณ์เดียวก็เป็นได้ รวมเหตุการณ์พีค ๆ เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 - ไทยแลนด์โอนลี่ ‘กาไปเถอะ’ ???
เริ่มแล้ว! กกต. เปิดให้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า

ใครไม่สะดวกกลับบ้าน อย่าลืมขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า – กกต. เปิดให้ขอใช้สิทธิฯ

เปิดแล้ว ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า ใครไม่สะดวกกลับไปเลือกที่บ้านอย่าลืม เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต