7 เรื่องจริงไม่อิงนิยายของ เรือไททานิก กับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืม

7 เรื่องจริงไม่อิงนิยายของ เรือไททานิก กับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืม

7 เรื่องจริงไม่อิงนิยายของ เรือไททานิก ถูกปล่อยสู่น้ำครั้งแรกเมื่อปี 1991 วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1911 เรือไททานิกถูกปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรก และมีผู้เข้าชมพิธีปล่อยเรือกว่า 100,000 คน แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องจดจำ