งดงาม! เมืองซูดรัล ประเทศรัสเซีย เมืองโบราณที่แสนจะสงบเงียบ

ความเก่าแก่เหล่านั้นมันจะไม่ดีนะ ไม่เคยได้ยินเหรอยิ่งเก่ายิ่งขลังน่ะ เหมือนเมืองซูดรัล ในประเทศรัสเซียไง ยิ่งเก่าเท่าไหร่ก็ยิ่งงดงาม