4 เมนูคนบาป - อาหารที่วิธีทำโหดสุดๆ

4 เมนูคนบาป – อาหารที่วิธีทำโหดสุดๆ

4 เมนูคนบาป - อาหารที่วิธีทำโหดสุดๆ เช่น ไก่กะทิ มีวิธีทำคือ เลือกไก่ตัวอ้วนๆ นำมาเป็นๆ แล้วฝังลงในทรายไม่ให้ไก่กระดุกกระดิก ไก่อยู่ในทรายก็จะเริ่มร้อน แล้วจะอ้าปากระบายความร้อน จากนั้นเค้าจะเอากะทิมาป้อนให้ไก่กิน