เมญ่า ซันซัน เจ้าแม่รีวิวคนใหม่ มั่นใจเกินร้อย โดดเด่นเกินใครในตอนนี้!!

เมญ่า ซันซัน เจ้าแม่รีวิวคนใหม่ มั่นใจเกินร้อย โดดเด่นเกินใครในตอนนี้!!

เมญ่า ซันซัน หรือ โกศล แสงวิเชียร สาวประเภทสองจากนครศรีธรรมราช Facebook : koson.seangciware คนติดตามกว่า 4 แสน อายุ 19 ปี เรียนที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาคีตศิลป์ไทย