ความเป็นมาของ เพลงชาติลาว - เพงซาดลาว ประเทศลาว

ความเป็นมาของ เพลงชาติลาว – เพงซาดลาว ประเทศลาว

เพลงชาติลาว หรือเพงซาดลาว มี 3 ฉบับ โดยฉบับแรกประพันธ์ทั้งส่วนคำร้องและทำนองเมื่อ พ.ศ. 2484 โดย ดร.ทองดี สุน ทอนวิจิด ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของราชอาณาจักรลาวอย่างเป็นทางการใน พ.ศ.2490