บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อหลวงของแผ่นดิน อัครศิลปินของปวงชนชาวไทย (1)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง
รวมบทเพลงสรรเสริญ เพื่อแสดงความภักดี

รวมบทเพลงสรรเสริญ เพื่อแสดงความภักดี ต่อ พ่อหลวงของคนไทย

รวมบทเพลงสรรเสริญ เพื่อแสดงความภักดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว