กว่าจะเป็นละครเวที

กว่าจะเป็นละครเวที …

กว่าจะเป็นละครเวทีสักเรื่อง เบื้องลึก เบื้องหลังเขามีอะไรบ้าง ทั้งบุคคล องค์ประกอบการทำงาน ฉากต่างๆ มาค้นหาความสำคัญของเหล่าคนเบื้องหลังกัน