เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : เขาเล่าว่า เที่ยวภาคใต้

เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : เขาเล่าว่า เที่ยวภาคใต้

แนวคิดหลักของโครงการเขาเล่าว่า คือความเชื่อที่ว่า..เบื้องหลังทุกๆ ที่ในเมืองไทยนั้นก็เต็มไปด้วย.. เรื่องราวเรื่องเล่า ของพื้นบ้าน บ้างก็เป็นคล้ายตำนานจากเมืองเก่า… บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น… บ้างให้คุณประโยชน์ ในแก่ผู้ไปสัมผัส…. บ้างเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้… บ้างคล้ายความเชื่อที่ท้าทาย เร้นลับ… ททท. จึงขอเชิญคนไทยออกไป รับรู้…