กล้าไหม!! เทรนด์ใหม่ ถ่ายรูปกลับหัวแบบหนุ่มชาวรัสเซีย

ยืนถ่ายรูปธรรมดาๆ แบบคนอื่นๆ คงไม่พีคพอสำหรับหนุ่มรัสเซีย คนนี้สินะ เขาจึงครีเอททำท่าการถ่ายภาพด้วยการกลับหัว!!