วิธีเลือกซื้อเครื่องสำอาง เลือกอย่างไรให้ถูกวิธี และปลอดภัย

วิธีเลือกซื้อเครื่องสำอาง เลือกอย่างไรให้ถูกวิธี และปลอดภัย

วิธีเลือกซื้อเครื่องสำอาง ฉลากเครื่องสำอางทุกประเภท ทุกชนิด กฎหมายบังคับว่าต้องแจ้ง วัน เดือน ปี ที่ผลิต ที่ฉลาก ผู้ซื้อจึงควร พิจารณาก่อนซื้อทุกครั้ง ว่าผลิตมานานเกินไปหรือไม่