2 ประเทศในโลก ที่เด็ก 6 ปีขึ้นไป เลือก “เพศ” ที่อยากจะเป็นได้

ประเทศนอร์เวย์ ที่ได้อนุญาตให้เด็ก 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเพศที่ตัวเองต้องการจะเป็นได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองใดๆ จากทางการแพทย์