68 สิ่งที่เราไม่เคยรู้ (หรือจริงๆ ก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไม)

จำนวนแถวของข้าวโพดในแต่ละฝักจะเป็นเลขคู่ ในน้ำทะเล 100 ตัน จะมีทองคำอยู่ประมาณ 4 กรัม ขนมทอดกรอบตรา ปูไทย ระบุว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อปู