ประวัติ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี - ผู้ถูกถอดยศ

ประวัติ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี – ผู้ถูกถอดยศ

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ หลังถูกถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์
ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ย้อนอ่านประวัติ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถูกถอดยศเพราะกระทำความผิดราชสวัสดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์ ..