เครื่องปั๊มหัวใจ แบบพกพา ผู้ช่วยชีวิต ที่มาพร้อมกับความสะดวก

รู้จัก เครื่องปั๊มหัวใจแบบพกพา ผู้ช่วยชีวิต ที่มาพร้อมกับความสะดวก

ในช่วงเวลานาทีแห่งชีวิตที่มีผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนสามารถนำไปสู่การเสียชีวิต หากสามารถช่วยเหลือด้วยการเรียกรถพยาบาลได้อย่างทันท่วงที