เที่ยวเกาะหมาก - แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะหมาก

เที่ยวเกาะหมาก – แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะหมาก Koh Mak

เกาะหมาก เป็นเกาะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ยิ่งมีการจัดกิจกรร "เกาะหมากสดใส ร่วมใจลดคาร์บอน Kohmak…Low Carbon" ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะน่าจะเป็นทางเลือกของกลุ่มคนที่ชอบธรรมชาติ ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันจริงๆ
เกาะหมาก โลว์คาร์บอน

เกาะหมาก โลว์คาร์บอน ธรรมนูญเกาะหมาก 8 ข้อ – Kohmak…Low Carbon

สาระสำคัญคือ การพัฒนาแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเกาะหมาก ธรรมนูญเกาะหมาก 8 ข้อ เกาะหมาก โลว์คาร์บอน