ยางรถไถมีกี่แบบ ต้องเลือกซื้ออย่างไร

ยางรถไถมีกี่แบบ ต้องเลือกซื้ออย่างไร ? ซื้อจากที่ไหนได้บ้าง ?

ยางรถไถมีกี่แบบ ต้องเลือกซื้ออย่างไร - สำหรับชาวเกษตรกรแล้ว รถไถคือหนึ่งในเครื่องมือหาเลี้ยงชีพสำคัญ เพราะการจะให้การทำเกษตรกรรมเดินหน้า