เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ นางฮิลลารี คลินตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกา

ฮิลลารี นับเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรก ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และในวัย 69 ปีนี้เธอ