ร่วมยินดี! ฟรัง นรีกุล ได้รับรางวัล บทบาทขโมยซีน #MThaiTopTalkAbout2016

โดยฟรังได้รับรางวัลในสาขา บทบาทขโมยซีนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด (Top Talk-About Memorable) จากการรับบทแสดงเป็นออย ในซีรีส์ ฮอร์โมน ซีซั่น 3