เปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างแบบอังกฤษและอเมริกัน ที่พบเจอได้บ่อย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราพบเห็นเป็นประจำคือคำศัพท์ที่ปะปนกันระหว่างคำศัพท์แบบอเมริกันและแบบอังกฤษ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ของอเมริกันหรืออังกฤษกันแน่