เปิดประวัติไม่ธรรมดา “อุ๋ย บุดด้าเบลส” และบทสัมภาษณ์บอกถึงตัวตนที่แท้จริง

จากประเด็นร้อนที่อุ๋ย บุดด้าเบลส ออกมาแสดงความคิดเห็น และดีเบต ในรายการต่างคนต่างคิด และรายการของบุ๋มปนัดดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านธรรมะเป็นอย่างดี หลายๆ คนจึงอยากรู้จักประวัติและตัวตนของเขา