อายุสุนัขกับอายุคน ต่างกันแค่ไหน ต่างกันยังไง ?

อายุสุนัขกับอายุคน ต่างกันแค่ไหน ต่างกันยังไง ?

สุนัข และ สัตว์เลี้ยง อื่นๆ เจริญเติบโตเร็วกว่าคนมาก เห็นได้จากเมื่อ สุนัข คลอดออกมาไม่นานก็สามารถเดินได้แล้ว ในขณะที่คนต้องใช้เวลานานมากกว่าจึงจะเดินได้