จะเป็นยังไงนะถ้า หนูทดลองในห้องแลป ได้ออกมาสัมผัสโลกกว้างบ้าง

เพราะพวกมันนี่แหละมนุษย์ถึงยังมียารักษาโรคต่างๆ ฉะนั้น ถ้ามีอะไรที่มนุษย์อย่างเราพอจะทำเพื่อพวกมันได้ก็ควรจะทำนะ