สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

48 เรื่องที่อยากให้อ่าน – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ทูลกระหม่อมน้อย)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โปรดดนตรีไทยคือ ซอด้วง

หนึ่งในห้องสมุด ที่สวยที่สุดในโลก Sainte-Geneviève Library ประเทศฝรั่งเศส

เพราะการที่คนเราจะอ่านหนังสือได้นั้น ทุกๆ อย่างรอบๆ ตัวเราจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย ไม่งั้นเราก็คงไม่มีสมาธิในการอ่านหรอก