ทำความรู้จัก New Lovely Microlaser ทำตาสองชั้นสวยเนี้ยบ นวัตกรรมล่าสุดโดยหมอรวงข้าว Lovely Eye & Skin Clinic

ทำตาสองชั้นสวยเนี้ยบ New Lovely Microlaserโดยมีขั้นตอนคือ ซักถามประวัติ เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคประจำตัวหรือมียาที่ทานประจำหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ