พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ – ชี้เป้า แหล่งส่อง 10 หอย สุดพีค !! (อย่าคิดลึกนะ)

เปิดวาร์ป!! แหล่งส่องหอย ชายไปก็ดี หญิงไปก็ได้ กับ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพ แหล่วงรวบรวมเปลือกหอยสวยงาม ..