ภาษาอีสาน คำว่า หมุ่นอุ้ยปุ้ย

ภาษาอีสาน คำว่า หมุ่นอุ้ยปุ้ย แปลว่า แหลกละเอียด ไม่มีชิ้นดี

ภาษาอีสาน คำว่า หมุ่นอุ้ยปุ้ย แปลว่าอะไร หมุ่นอุ้ยปุ้ย เป็นภาษาถิ่นอีสาน มีความหมายว่า แหลกละเอียด ไม่มีชิ้นดี เละตุ้มเป๊ะ