รวมภาพหน้าปกหนังสือพิมพ์ไทย 30 พ.ย. 59

รวมภาพหน้าปกหนังสือพิมพ์ไทย 30 พ.ย. 59 ภาพแห่งประวัติศาสตร์

ภาพประวัติศาสตร์ รวมภาพหน้าปกหนังสือพิมพ์ไทย พุธ ที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2559 ร่วมใจกันขึ้นหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์ท่าน