หนอนแก้วหัวงู – หัวเป็นงู ตัวเป็นหนอน เจอแค่หัวนี่วิ่งหนีเลย

พวกมันพองหัวได้ด้วย พองนี้จะทำให้หนอนแก้ว มีรูปร่างคล้ายหัวงู เพื่อเป็นการข่มขู่สัตว์หรือสิ่งที่จะมาทำร้ายพวกมัน หลังจากผ่านช่วงตัวหนอนไปแล้วจะเข้าสู่ช่วงดักแด้ และ กลายเป็น ผีเสื้อกลางคืน