ย้อนชม ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 2019 เห็นวงแหวนชัดมาก ภาพจากสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เป็นวันที่เกิด สุริยุปราคาวงแหวน ปรากฎการณ์สุริยุปราคา 2019 ดวงจันทร์อยู่ห่างโลกจนมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ภาพจากสิงคโปร์

อลังสุด! รวมรูปถ่าย ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ที่ดีที่สุดในปี 2017

ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา หรือ สุริคราส คือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกโคจรเรียงตัวมาอยู่ในแนวเดียวกัน