30 ประการที่ควรทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ จดไว้ดู จดไว้ให้คิด ข้อคิดดีๆ

30 ประการที่ควรทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ จดไว้ดู จดไว้เตือนใจให้แง่คิดดีๆ

บทความดีๆ ที่อ่านแล้วได้เตือนสติ ได้ทั้งแง่คิด พร้อมทั้งยังได้กำลังใจอีกด้วย 30 ประการที่ควรทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ หรือ สิ่งที่ควรทำก่อนตาย