เฟอร์นิเจอร์ สำหรับสัตว์เลี้ยง … นี่แหละสิ่งที่คนรักสัตว์ต้องการ!

แต่มีของแต่งบ้านคนอย่างเดียวไม่พอไง อิเกียเขาก็มีความคิดใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลาไรงี้ เขาก็เลยผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสัตว์เลี้ยง!