เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : เขาเล่าว่า ภาคเหนือ

เที่ยวทั่วไทย ตามเรื่องเล่า : เขาเล่าว่า ภาคเหนือ

สะพานซูตองเป้ เขาเล่าว่า… ก่อนจะทำการใหญ่ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จใดๆ ให้ถามใจตัวเองก่อนว่ามีแรงศรัทธามากพอหรือเปล่า?