มองในมุมต่าง มองโลกให้เป็น

มองในมุมต่าง มองโลกให้เป็น ข้อคิดดีๆ ที่จะฝึกให้คุณมองหลายมุม

ความทุกข์ มีไว้เป็นแบบทดสอบความแข็งแกร่งของชีวิต ความเศร้า หนทางแสดงออกของความทุกข์ ความเหงา เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับการเรียนรู้ตัวเอง มองในมุมต่าง มองโลกให้เป็น