สวยจนลืมหายใจ! 10 ทะเลสาบ น้ำใส ดุจกระจกเงา | นิวซีแลนด์

นอกจากจะอันดับ 10 ประเทศ ที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก มาโดยเสมอมาแล้ว วิว ทิวทัศน์สวยๆ ของที่นี่ยังมีอีกหลายด้านน่าสนใจ วันนี้เสนอตอน ทะเลสาบกระจกเงา